Home | English Text | French Text | Comorian Text | Photo Gallery | Comoros Island Info | Coelacanth Links | APG News
Comorian Text
Association for the Preservation of the Coelacanth

Gombesa

Latimeria chalumnae: gombesa
 
Gombesa shinu izima mungoni mwezignama za asuli zazimiha hat ngasina maha milioni mengo mirandaru uhara mengo mfukare
 
Omlolwa wahe le gombesa womwaha shihwi na madjanashenda hamngomiraru nanane owulemengu wakisayansi wastaandjabiha wataanlamu ngahisabiwu legombesa harimwa idadi ya nfi madjana mastanu uhunra madjana manané
 
harimwa ye bahari yalesiwa la ngazidja comori legombesa lohuyenshi harimwa madji yamtera djanana mengomistanu uhura metera madjana nfukaré lohushinda lipara metera mbili uhunra kilo djana
 
lohustaadjabisa hakuwu hemapviho yahalo pvo yanambinguwo hama za nguzi pvomadjidjuwu mafura; lihana shiba shammo; nashombo hodjumwa yembuwa sha asimaku ya hutunda yezidjiriwu bavuni mwulo
 
kinumé nezenfi zinrwadji legombesa lohuzaya mwana yanguha hombani
 
De legombesa nowulozi
 
Harumwa yensti ya comori; le gombesa lohuyenshi harumwa yebahari yahe ledjera ladjuwa lahusha husuhelini yahezisiwa za ngadzidja na ndzuwani
 
Owa lozi wohurumiya  ayi nazama lozi zambwawo maze ha wulowa Nesa na Rudi; Le gombesa lohulowolo haakisida harumwa madji ya metera djana uhunra madjana mararu Baandiya mlolwa hakuwu ye maha yapvira ye maha ya mwuso yinu kalitsu lolwa hahatwa  zo walozi nazakilemengu.
 
Nowalozi wanu gelazimuwu wasayidiwa.
Nawo watrioya zeroho zahaworahani hamalozi yatsona hifadhwi. Zeroho zahawo ngezipoteyawo.
 
Nalegombesa unu wutadjiri wakomori nowulemengu.
 
Domhifadhwi Legombesa
 
Womsaanda wahemlozi nguwo muhimu kabisa.
Nizo ngizo faswiliyahanda harumwa yebarnamadji ya he le shama la Gombesa (APG)
Omsomeso nomtanabahisho OwakaziOwakazi Nowulemengu dombinga nkuwuyohifadhwi legombesa.
 
Lekatiba lashariya la hedjumwa madola lohifadhwi ye zignama zahatwaliha
Lihantsi legombesa swafi awal.
 
Ranguyapvo gombesa katsulolwa, katsuhuziwa pvondze.
 
Kabla yinyama shadinusori nowana ngya wedjenda pvontsi, gombesa hayenshi hobarini.
 
Dinosori nowasaya wazimiha hatwi, kinyume gombesa hayenshi hataleo.*Baandiya milioni zamaha gombesa hatorea wouhayati nahatawaliya yekarne yaleo.

jago.jpg

© Fricke
Ngarivesheleyawo marahaba mze Hans Fricke nowananya Jürgen Schauer na Karen Hissmann homsaaanda warwaliya leshama la APG nezehazi zatabhith nahufilme le gombesa harimwa yemakazi aswili yahalo.
 
Owindji wahe inlmu rayihunra harimwa legombesa yilawana nezehazi zahawu.

 


explorer.jpg

© Schauer

Omuhimu wa heshama shohi fadhuwi legombesa
 
Yhanda do msayidiyo mayendeleyo yalelo namauwudu ya comori handziya zohifadhwi le gombesa ne ulanga wahalo
 
Msayidiyu malozi yastehiyu ulanga
 
Msomeso namhashirishu wakazi nowulemengu
 
Msayidiyo zehazi zamatenbezi
 
Mwaho djumba lamasomo na mawaswiliyano yahusu le gombesa
 
Mrasimishu djera lahifadhui
 

gombessa1.jpg

Association pour la Preservation du Gombessa

E-mail:

gombessa.km@gmail.com

Photographs may not be used in any form without the express written
permission of the JAGO-Team / Group Fricke.

©2002-2023 APG